Rebound fenomén (rebound efekt) není zcela jednoduché definovat. Jde v podstatě o to, že pokud určitý biologický děj nějakým způsobem tlumíme, po skončení tohoto ovlivňování se může zmíněný děj vrátit o to silněji (byť toto zesílení může být jen dočasné). Typickým příkladem je náhlé vysazení beta-blokátorů. Tyto léky zpomalují srdeční frekvenci a po jejich náhlém vysazení dochází často k epizodám zrychlení pulsu s pocity bušení srdce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů