Randomizace je termín, který se úzce týká problematiky tvorby klinických studií. Obecně můžeme randomizaci chápat jako tvorbu něčeho náhodného. V tomto případě jde o náhodné rozdělení testovaných jedinců do dvou, nebo více skupin. Cílem je zabránit zkreslení výsledků studie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů