Pyrimidiny jsou cyklické sloučeniny, které tvoří nukleové báze, což jsou stavební kameny nukleotidů v nukleových kyselinách. Hlavními pyrimidinovými nukleovými bázemi jsou cytosin, thymin a uracil. Ve dvoušroubovici DNA jsou pyrimidinové báze schopny tvořit slabé chemické vazby (vodíkové můstky) s purinovými bázemi a tím stabilizovat molekulu DNA.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů