Pseudoaneurysma je situace, kdy se krev se vylila do okolí tepny, ale krevní výron se ohraničil (hematom). Vznikla zde „výduť“, která vypadá na zobrazovacích metodách jako aneurysma. Na rozdíl od aneurysmatu však není ohraničena cévní stěnou, ale pouze okolními tkáněmi, případně jen tenkou vrstvou adventicie.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů