Proteinurie znamená nález bílkoviny v moči. Nález může souviset buď s postižením ledvinných glomerulů, nebo s chorobami vývodných cest močových (typicky močové infekce). Dochází-li pouze k malým ztrátám pod 300 mikrogramů albuminu denně, hovoříme o mikroalbuminurii. Dochází-li naopak k masivním ztrátám více než 3,5 gramu bílkoviny denně, hovoříme o nefrotickém syndromu. Více o příčinách proteinurie si můžete přečíst v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů