Pronace je pohyb předloktí, který spočívá ve vnitřní rotaci hřbetem ruky dopředu a palcem směrem k tělu. Mnemotechnická pomůcka je, že jde o pohyb předloktí, kdy saháme „pro něco“. Na dolní končetině znamená pronace rotační pohyb kotníku směrem dovnitř. Opakem je supinace.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů