Profáze je první klasickou fází buněčného dělení (mitózy). V profázi začnou vznikat chromozomy a následně se rozpadá jaderná membrána. Souběžně se duplikuje centrozom a vzniká dělící vřeténko. Na profázi navazuje metafáze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů