Termín processus patří mezi anatomické pojmy a znamená „výběžek“. Popisujeme jím především určité kostní výběžky při anatomickém popisu kostry. Příkladem je processus styloideus radii (výběžek distálního konce vřetenní kosti), processus mastoideus (bradavkovitý výběžek kosti spánkové) apod.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů