Do pravidelných supraventrikulárních tachykardií (SVT) bych zařadil AVRT a AVNRT. U AVRT se vzruch zacyklí mezi síní a komorou, u AVNRT vzruch cirkuluje v AV uzlu. Rozlišení není v běžné praxi možné, při nálezu pravidelné SVT tachykardie platí proto relativně jednotné postupy.

Na EKG najdeme tachykardii s QRS pravidelně od sebe (u nepravidelných máme podezření spíše na fibrilaci síní), přičemž tepová frekvence je 150/min a více. Mezi QRS komplexy nenacházíme vlny P (to by se jednalo o sinusovou nebo síňovou tachykardii). QRS jsou štíhlé, obraz může být nicméně zkreslený při nějakém bloku Tawarových ramének.

Nález klasické pravidelné SVT - QRS jsou štíhlé a v pravidelných vzdálenostech od sebe, tepová frekvence je nad 150/min (méně než 2 velké čtverce mezi 2 QRS), vlny P není vidět.

 

Při tomto nálezu na EKG se doporučuje masáž karotického sinu či Valsalvův manévr, z farmak se podává adenosin 6mg i.v. Není-li znatelný účinek, lze podat beta-blokátor i.v.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů