Termín postradiační znamená „po ozáření“ a v medicíně ho obvykle používáme pro různé nežádoucí důsledky vystavení tkání radiaci. Z hlediska četnosti výskytu jde především o důsledky radioterapie. Příkladem je postradiační proktitida, dermatitida, cystitida apod.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů