Postexpoziční znamená „následující po expozici (vystavení se určitému vlivu)“. V medicíně hovoříme například o postexpoziční profylaxi infekčních chorob, což je aplikace prostředků zabraňujících rozvoji infekce po kontaktu s touto infekcí. Danými prostředky mohou být antibiotika, antivirotika, nebo přímo cílená vakcína.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů