Poranění sleziny může být velmi zákeřným úrazem, který přes svou relativní nenápadnost může ohrozit nemocného na životě.

 

Slezina je bohatě prokrvený a relativně křehký orgán uložený ve vazivovém pouzdře v dutině břišní v levém mezižebří. Kromě svého pouzdra je tak proti zevním silám částečně chráněna i bránicí a kostmi hrudního koše - zejména žebry.

 

Příčiny: U rozsáhlejších poranění dutiny břišní, zejm. při autonehodách není poranění sleziny výjimkou. Poměrně často se stane obětí žeber, které ji mají chránit. Při jejich zlomení totiž mohou slezinu naopak poškodit.

 

 

Projevy: Poranění mohou být tupá nebo tzv. penetrující, což znamená, že je tkáň sleziny roztržena. Při úplném roztržení tkáně sleziny i s jejím pouzdrem dochází ke krvácení do dutiny břišní a vzniku šokového stavu. Poměrně často ovšem dojde pouze k natržení a nenápadnému krvácení do pouzdra sleziny, které roztrženo není. Zvětšující se hematom (ohraničené ložisko krve) nicméně pouzdro začne napínat. Projevy nemusí být žádné nebo neurčitá bolest břicha lokalizovaná do levého podžebří. Dojde-li pak s časovým odstupem dnů či týdnů k prasknutí pouzdra, vzniká opět krvácení do dutiny břišní a šokový stav. Na toto opožděné krvácení může člověk poměrně snadno zemřít, protože již většinou nebývá přítomen ve středisku zdravotnické péče.

 

Příznaky šokového stavu jsou rychlá srdeční akce, pokles krevního tlaku, opocení, bledost, chlad končetin a následně kolaps, porucha vědomí a smrt.

 

 

Diagnostika: Je důležitá anamnéze nedávného úrazu, v krevních náběrech můžeme někdy najít chudokrevnost (krev se ztrácí krvácením pod slezinné pouzdro). Zásadním vyšetřením je ultrazvuk břicha, kdy lze nalézt hematom sleziny, v případě krvácení do břicha i tekutinu v dutině břišní. Ještě lepší zobrazení poskytuje CT vyšetření břicha, které se ostatně u rozsáhlých poranění dutiny břišní provádí nejčastěji.

 

 

Léčba: U mírných případů, kdy je například přítomen jen malý hematom a pouzdro sleziny je nepoškozeno se postupuje konzervativně - postačuje klid na lůžku a pacient se sleduje s pravidelnými kontrolami ultrazvukem. Při postupném vstřebávání a zmenšování hematomu se může propustit. Při rozsáhlejším natržení či roztržení sleziny je léčba primárně chirurgická. Při klasické břišní operaci se trhlina zaceluje speciálním tkáňovým lepidlem, nebo se slezina částečně či kompletně odstraňuje (stavy po odstranění sleziny viz příslušný text).


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů