Skip to main content
 


Popáleniny

Popáleniny se řadí mezi závažné úrazy. Nejde jen o klasické popálení ohněm, lze k nim zařadit i opařeniny a popáleniny chemikáliemi a vážnější úrazy elektrickým proudem.

 

Projevy: U popálenin rozlišujeme stupeň a rozsah. Rozsah uvádíme v procentech popálené plochy, který vypočítáme z pravidla devíti procent – ze 100% povrchu těla představuje hlava 9%, hrudník s břichem 18%, záda 18%, jedna horní končetina představuje 9%, jedna dolní končetina 18% a genitál představuje 1%.

 

Schéma - Pravidlo 9% u dospělých

 

 

Podle tíže a hloubky poškození rozeznáváme popáleniny I-IV. stupně.

 

I. Stupeň – První stupeň je nejméně závažný. Popálená kůže je zarudlá, bolestivá, ale poměrně rychle se hojí bez trvalých následků.

 

II. Stupeň – Při tomto stupni je kůže již poškozená více. V popáleném místě vznikají puchýře. Bolestivost je vyšší než u prvního stupně a doba hojení je delší.

 

III. Stupeň – Při třetím stupni je kůže již těžce poškozená. Paradoxně je toto stadium nebolestivé, protože byla zničena nervová zakončení v kůži. Hojení probíhá v řádu měsíců a vznikají četné jizvy.

 

IV. Stupeň – Čtvrtý stupeň se udává jen v některých klasifikacích a znamená totální zničení až zuhelnatění kožního krytu i hlouběji uložených tkání.

 

 

Akutní popálenina se projevuje zejména prudkou bolestí. Při rozsáhlejších popáleninách je možný rychlý rozvoj šokového stavu. Částečně je to dáno celkovou zátěží celého organismu, nesnesitelnou bolestí a částečně ztrátami tekutin popálenými plochami. U rozsáhlých hlubokých popálenin může bolest poměrně brzy ustat. Jak již bylo řečeno výše, jde o důsledek odumření nervových vláken v kůži. Popálenými plochami se také ztrácí bílkoviny a pak dochází k nedostatku bílkovin v těle.

 

 

Prevence: Je nutno zabránit kontaktu s otevřeným ohněm a horkými tekutinami. To druhé platí zejména pro malé děti, které na sebe často převrhnou vřelé nápoje ze stolu.

 

 

Léčba: V první pomoc je nutné popáleného uhasit, případně dostat z přímého kontaktu s hořlavinou. Při opaření tekutinou je vhodné rychle sundat politý oděv. Popáleniny I. a II. stupně je vhodné chladit v proudu chladné vody*. Popálené místo lze sterilně překrýt, nesmí se násilím strhávat jakékoliv přiškvařené části oblečení, puchýře by se neměly propichovat a do popálených míst se nesmí aplikovat žádné léky ve formě prášku či masti.

 

U rozsáhlých popálenin je nutný rychlý převoz do specializovaných popáleninových center. V prvních fázích je nutno tlumit bolest, zajistit žilní vstupy a dýchací cesty (může být nutná intubace a umělá plicní ventilace). Rozvoji šoku bráníme udržováním dostatečného krevního tlaku pomocí nitrožilně podávaných infuzí. Lékem volby jsou i nitrožilně podávaná antibiotika jako prevence bakteriální infekce. Zničená popálená kůže přestane být obrannou hrází a mikroorganismy mohou skrz ní proniknout do těla.

 

Z dlouhodobějšího hlediska nastupují na scénu plastičtí chirurgové, kteří pomocí chirurgických zákroků a transplantací minimalizují kosmetické defekty. Zázraky sice nedokáží, ale dobrý kosmetický efekt s co největším zachováním funkce postižených tkání je v dnešní moderní medicíně možný. Při rozsáhlých popáleninách spojených s kosmetickými defekty je mnohdy třeba i pomoc psychologů či psychiatrů.

 

* U bojových hořlavých látek charakteru napalmu se s tím počítá. Napalm proto po použití pevně přilne na kůži, pálí do o hloubky a polití takového místa vodou nemá prakticky žádný efekt. Z toho důvodu bude oběť napalmového útoku těžce popálena, i kdyby skočila do vody. Popáleniny tekutými bojovými hořlavinami patří proto mezi nejzávažnější.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů