Termín polygenní znamená „podmíněný více geny“. Polygenní dědičnost je dědičnost takového znaku, který je podmíněn více geny. Stejně tak polygenní choroba je vyvolána mutacemi celé řady genů. Opakem je do značné míry termín monogenní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů