Placebo je sloučenina bez reálného biologického účinku, která je nicméně pacientovi podána jako lék. I tak může mít u některých nemocí určitý efekt, který je dán psychickým očekáváním pacienta a označován jako placebo efekt. Chceme-li znát reálný efekt určitého léku, měli bychom ho srovnávat s placebem, ideálně ve dvojitě zaslepeném pokusu (jedné skupině pacientů lékař podává lék, druhé skupině placebo, přičemž ani lékař, ani pacienti neví, zda dostávají skutečnou účinnou látku, či placebo).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů