Perikarditida je diagnosticky velice zákeřná. Objevuje se spíše u mladých jedinců, kteří bývají subfebrilní nebo febrilní. Jinak bývá přítomna retrosternální bolest na hrudi, která zdařile imituje infarkt myokardu. Naneštěstí i na EKG se vyvíjí obraz, který imituje akutní STEMI - nacházíme elevace ST úseku.

EKG při akutní perikarditidě. Na první pohled se jedná o akutní STEMI. ST elevace (červeně) ovšem vidíme prakticky ve všech svodech (mimo III, aVR a V1) a to není pro infarkt typické.

 

Upozornit na perikarditidu nás může fakt, že změny obvykle nalézáme prakticky ve všech svodech, což pro IM není typické. I elevace ST úseku mají poněkud jiný tvar než klasická infarktová Pardeeho vlna. 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů