Skip to main content
 


Per vias naturales

Tento termín znamená „přirozenou cestou“. Nejčastěji jde o popis porodu, při kterém plod prochází porodními cestami. Opakem je porod sekcí. Termín per vias naturales můžeme nicméně použít i v jiných případech, kdy určitý objekt přirozenou cestou opouští tělo. Například dítě spolkne minci a lékař řekne, že nebudeme zasahovat a minci necháme vyjít per vias naturales. Tím myslí, že vyčkáme, až mince sama odejde se stolicí.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů