Tento termín znamená „přirozenou cestou“. Nejčastěji jde o popis porodu, při kterém plod prochází porodními cestami. Opakem je porod sekcí. Termín per vias naturales můžeme nicméně použít i v jiných případech, kdy určitý objekt přirozenou cestou opouští tělo. Například dítě spolkne minci a lékař řekne, že nebudeme zasahovat a minci necháme vyjít per vias naturales. Tím myslí, že vyčkáme, až mince sama odejde se stolicí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů