Per exclusionem [per ekskluziónem] znamená „vyloučením“ nebo „vylučovací metodou“. V medicíně typicky hovoříme o diagnóze per exclusionem, což znamená, že určitou diagnózu určíme nepřímo vyloučením diagnóz ostatních. Vcelku logicky bývá postupováno vylučováním nejprve těch závažnějších diagnóz.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů