Penetrance (neplést s penetrací!) je termín používaný v genetice, kdy hovoříme o penetranci určitého genu. Penetrance udává, zda se u jedinců s daným genem rozvine znak tímto genem kódovaný. U úplné penetrance se tento znak objeví u nositele příslušného genu vždy, u neúplné penetrance pouze u některých jedinců.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů