PEEP je zkratka dobře známá intenzivistům. Týká se umělé plicní ventilace a můžeme ji přeložit jako „Positive End Expiratory Pressure“. To znamená, že jde o pozitivní přetlak, který je udržován přístrojem umělé plicní ventilace v dolních dýchacích cestách na konci výdechu (exspiria). Použití PEEP s sebou přináší řadu výhod (brání kolapsu menších dýchacích cest) i potenciálních rizik. Výše přetlaku u PEEP se udává v cm H2O (vodního sloupce).
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů