Patická opilost je zajímavý stav spojený s narušením vědomí, který úzce souvisí s konzumací alkoholu a také s chronickým alkoholizmem. Nenechme se však mýlit, nemusí vznikat jen u alkoholiků, postižen může být skutečně každý, byť příležitostný či výjimečný, konzument alkoholu. Zajímavost patické opilosti je v tom, že spadá nejen do lékařské, ale i do právní problematiky.

 

Příčiny: Přesná příčina není zcela jasná, dochází k reakci centrálního nervového systému po jednorázovém vypití různého množství alkoholu. Předpokládá se určitý vrozený předpoklad ke vzniku tohoto stavu, rizikovými faktory může být vyčerpání nebo nervozita.

 

 

Projevy: Stav začíná náhle poruchou vědomí ve smyslu dezorientace, narušeného vnímání reality. Jedince se může začít chovat paranoidně, agresivně, provádí neúčelné činnosti, může být schopen i násilí. Jinak nejeví klasické známky opilosti a artikuluje zcela normálně. Po úpravě stavu trvá na dobu záchvatu naprostá amnézie (ztráta paměti).

 

Diagnóza patické opilosti má velký význam z právního hlediska, neboť pacient ve stavu patické opilosti je hodnocen jako nepříčetný a nezodpovědný za své chování. Vzhledem k tomu, že patická opilost může vzniknout i při malé dávce alkoholu, neobstojí ani tvrzení, že mohl takový účinek alkoholu předpokládat. To je velký rozdíl oproti trestným činům provedeným v běžné opilosti, kdy obviněný pil alkohol dobrovolně – na tyto činy se nepříčetnost nevztahuje. Zcela logicky ovšem platí, že jakmile měl někdo epizodu patické opilosti, a přesto se znovu vědomě a dobrovolně napil alkoholu, nese již za eventuální trestné činy při další patické opilosti zodpovědnost.

 

 

Diagnostika: Patická opilost je relativně vzácný stav, diagnózu musí učinit na základě vyšetření a osobních zkušeností zkušený psychiatr, soudní znalec. Je to důležité už proto, že někteří informovanější provinilci se snaží své zločiny svést právě na vrub patické opilosti, což se jim ovšem většinou nepodaří.

 

 

Léčba: Stav bývá krátkodobý, během něj je obvykle nutné zajisti klid na lůžku, aby si daný jedinec neublížil a eventuálně podat tlumivé léky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů