Parere je v medicíně známý termín, který označuje krátkou lékařskou zprávu týkající se určitého pacienta. Parere by mělo být velmi stručné, ale přitom informativní. Mělo by obsahovat informace o pacientově zdravotním stavu, diagnostice a dosavadní léčbě.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů