Slovo parciální se používá i mimo medicínu a znamená „částečný“ nebo „dílčí“. V medicíně můžeme hovořit např. o parciální (částečné) okluzi cévy, parciální (částečné) resekci určité tkáně, parciálním (dílčím) tlaku dýchacích plynů apod.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů