Vyskytuje se u hypertrofie levé síně. Vlna P je prodloužená a bifázická. Nejlépe je viditelná ve svodech I, II a aVL a eventuálně i ve svodech V5 a V6.

 

P mitrale na EKG

Na tomto EKG je bifázická vlna P nejlépe viditelná

ve svodech I, II a V6, označeno červeně.

 

 

Vzhledem k výše zmíněné asociaci s hypertrofií levé síně předchází často P-mitrale vzniku fibrilace síní, je proto vhodné provést ECHO srdce a pacienta dispenzarizovat s kontrolami EKG v čase.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů