Tis červený (Taxus baccata) je jehličnatý keř, který nicméně může dorůst až výše vysokého jehličnatého stromu. Tis poměrně dobře vypadá, a proto se často využívá jako okrasná rostlina.

 

Příčiny

K otravě nejčastěji dochází pozřením jehličí tisu, které je prudce jedovaté a obsahuje řadu rostlinných alkaloidů, z nichž nejznámější je sloučenina taxin. K otravě může dojít při náhodném požití rostliny (spíše u dětí) nebo při sebevražedném pokusu (odvar z jehličí tisu). Ke smrtelné otravě u dospělého stačí většinou jen několik desítek gramů jehličí.

 

 

Projevy

K projevům dochází velmi rychle po požití jedovaté rostliny Příznaky se objevují již do půl hodiny po otravě, jsou dramatické a zahrnují rozšířené zornice, bolesti břicha, zvracení, bolesti na hrudi, bušení srdce, nízký tlak, zmatenost, křeče, a následně bezvědomí a smrt.

 

 

Diagnostika

Vzhledem k rychlosti a tíži příznaků obvykle není na diagnózu moc času a na otravu lze pomýšlet tehdy, pokud víme o tom, že dotyčný kus tisu snědl. V případě úmrtí mohou být nicméně alkaloidy z tisu nalezené v těle otráveného při pitvě (která se při nečekaném úmrtí vždy provádí), což nedělá z tisu právě vhodnou vražednou látku – tj. neuvažujte o tom.

 

 

Léčba

Léčbu je nutné zahájit co nejrychleji po požití jedovaté části tisu, v ideálním případě ihned po jeho požití vyvolat zvracení. Neexistuje účinná protilátka, v akutní fázi má význam výplach žaludku a případně provedení akutní dialýzy k odstranění jedovatých látek. Celkově je samozřejmostí hospitalizace na monitorovaném lůžku akutního oddělení se sledováním a udržováním základních životních funkcí. Zejména u sebevražedných otrav, kdy chce dotyčný skutečně zemřít a nezavolá si pomoc (tj. nejde o demonstrativní sebevraždu), přichází nicméně léčba příliš pozdě a otrávení ve vysokém procentu umírají.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů