72. Poruchy vizu, slepota – nejčastější příčiny, dg. terapie a prevence

+ problematika nevidomých

 

Slepota znamená ztrátu zraku. Může být úplná (nevidomost), nebo jen částečná (slabozrakost) a může postihovat jedno, nebo obě oči. V zásadě může být příčinou onemocnění oka, nervus opticus, nervových drah v mozku a mozkového centra pro zrak (okcipitální oblast).

 

Příčiny

 

1. Onemocnění oka – Z častých onemocnění oka může být ztráta zraku spojena s odchlípením sítnice (zejm. při diabetické retinopatii), hypertonickou retinopatií, glaukomem (akutní i chronický glaukom), kataraktou a makulární degenerací. Zapomenout nelze ani na poškození oka při úrazech a při růstu nitroočních nádorů. Poruchy vizu doprovází i konjunktivitidy, záněty rohovky a duhovky.

 

Z infekčních příčin se poruchy zraku mohou objevit u herpes zoster oftalmicus.

 

Z cévních příčin může jednostranná porucha zraku vzniknout při okluzi centrální sítnicové arterie, méně těžké projevy jsou u okluze sítnicové žíly. Zapomenout nelze ani na projev vaskulitidy (poruchy zraku u temporální arteriitidy).

 

Pozn: Celosvětově je častou poruchou vedoucí ke slepotě onemocnění oka chlamydiovou infekcí (trachom) a těžká podvýživa vitaminem A, ČR se nicméně tyto etiologie týkají pouze okrajově.

 

2. Postižení zrakového nervu – Zrakový nerv může být poškozen některými toxickými sloučeninami, typicky jde o metabolické produkty metanolu. Další relativně častou příčinou dočasného narušení zrakového nervu je jeho zánět (optická neuritida) při roztroušené skleróze.

 

3. Poškození zrakových drah v mozku – Typickou příčinou je útlak zrakových drah adenomem hypofýzy, kdy se vyvíjí bitemporální hemianopsie.

 

4. Poškození centra pro zrak v CNS – K poškození zrakového centra v mozku může dojít při CMP, růstem mozkového tumoru, nebo úrazem, kdy úder směřuje na okcipitální oblast.

 

 

Bližší charakteristika jednotlivých stavů

Záněty spojivky – pocit cizího tělesa, lehká porucha vizu, začervenání oka

Záněty rohovky – silná bolest a zarudnutí oka

Záněty duhovky – silná bolest a zarudnutí, zhoršení při akomodaci

Akutní glaukom – silná až šokující bolest, často zvracení, „halo“, zarudlé tvrdé oko

Optická neuritida – vzniká rozmazané vidění a bolest, nález na oku je chudý, potíže se často zhoršují při fyzické námaze

Uzávěr sítnicové tepny – trombus, obrovskobuněčná arteritida, náhlá nebolestivá slepota

Uzávěr sítnicové žíly – pozvolnější rozvoj, nebývá úplná ztráta zraku

Krvácení do sklivce – pocit padajících sazí, následně prudké zhoršení zraku, nebolestivé, sklon k resorpci a zlepšení

Odchlípení sítnicepocit šedivé clony stále více zastírající zorné pole, u těžkých myopů a po očních operacích

Katarakta – vede k postupně se zhoršujícímu zamlženému vidění

Chronický glaukom – je nebolestivý, postupně dochází k nepozorovanému výpadku zorného pole, subj. vnímané narušení zraku je až u terminálního stadia

Makulární degenerace – je problém přečíst celá slova a rovné čáry vidí pacient jako vlnky (deformace obrazu - metamorfopsie), postupně se horší zraková ostrost

 

 

Charakteristické poruchy zraku

Halo – Halo jsou světlé a někdy až duhové kruhy kolem zdrojů světel. Příčin může být více, ale vždy je nutno myslet na akutní glaukom (spolu s mydriázou, tuhým a zarudlým okem a silnou bolestí s celkovou alterací).

 

Šedá clona – Šedá clona zakrývající okraj zorného pole je typická pro odchlípení sítnice.

 

Deformace obrazu – Deformace obrazu (metamorfopsie) se typicky objevuje u makulární degenerace. Základním projevem je, že pacient vidí rovné čáry jako vlnky. U pokročilých forem následně vzniká centrální skotom.

 

Stíny před okem – Vznikají při zákalech sklivce, někdy jsou popisovány jako „padající saze“.

 

Skotom – Skotom se může objevit u poškození optického nervu (neuritida, toxické poškození, roztroušená skleróza) a u makulární degenerace. Oboustranný rozsáhlý bitemporální skotom (bilaterální bitemporální hemianopsie) je typický pro růst adenomu hypofýzy.

 

Blesky a jiskření – Mohou doprovázet odchlípení sítnice, jinak se typicky objevuji při různých poruchách sklivce, například při odchlípení sklivce od sítnice.

 

Jiskřivý skotom – Jde o poměrně častou přechodnou poruchu zraku, která se objevuje u některých typů migrén. Má podobu zalomených jiskřících linií, které se objevují v zorném poli na cca 10-20 minut.

 

Dvojité vidění – Při dvojitém vidění je důležité, zda je monokulární, nebo binokulární. U binokulární diplopie jde o obrnu okohybných svalů, což bývá u CMP, méně často například u myasthenia gravis. Monokulární diplopie se objevuje u katarakty, případně u rohovkového zákalu.

 

Náhlá jednostranná ztráta zraku – Nejpravděpodobnější příčinou je akutní uzávěr a. centralis retinae (obvykle embolus), případně akutní neuritida optiku. Je indikováno akutní vyšetření oftalmologem. V případě podezření na cévní uzávěr je po zlepšení stavu indikován UZ karotid, neboť jejich stenózy jsou častým zdrojem embolů.

 

 

Postup

Nejvíce nás zajímá, zda jde o úplnou, nebo částečnou ztrátu zraku, zda je náhlá, nebo chronická, jednostranná, nebo oboustranná a zda je spojena s bolestí a zarudnutím oka, nebo s jakýmikoliv dalšími zrakovými fenomény. Fyzikální vyšetření se zaměřuje na oko (symetrie zornic, barva oka, reakce zornice na osvit). Náhle ztráty zraku jsou indikací k okamžitému vyšetření oftalmologem.

 

 

Nevidomí

Při chronické poruše zraku je nutné definovat osoby zrakově postižené, což jsou jedinci s poruchou zraku, která není řešitelná běžnou zrakovou korekcí. Tito jedinci mohou žádat o průkaz ZTP, příspěvek na péči, nebo o invalidní důchod a týká se jich omezení řízení motorových vozidel. Cestou oftalmologa lze předepsat i různé kompenzační pomůcky (lupy, dalekohledové systémy na dálku i na blízko), slepeckou hůl může předepsat i praktický lékař až 3x za rok.


Řízení motorových vozidel

Skupina 1 – vyloučená způsobilost:
- binokulární zrak. ostrost (a to i za použití korektivních čoček) pod 0,5 při použití obou očí
- zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití čoček
- rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, současně rozsah menší než 50 stupňů na levou a pravou stranu, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů
- změny v centrálním zorném poli do 20°

Skupina 2 – zde je velké množství podmínek, nejlepší je v případě orientačního zjištění poruchy zraku tohoto řidiče nechat posudkově vyšetřit očním lékařem.

 

Prevence a terapie

Preventabilními onemocnění je zejména diabetická a hypertonická retinopatie. Základem prevence je za prvé kompenzace primárního onemocnění (režimová opatření + farmakoterapie) a za druhé pravidelné kontroly očního pozadí oftalmologem.

Terapeuticky ovlivnit lze oční záněty, diabetickou retinopatii (laser), glaukom (antiglaukomatika), kataraktu (výměna oční čočky), oční manifestaci RS, lokální nádory apod.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů