Osmolalita je důležitý termín popisovaný při charakteristice vnitřního prostředí organizmu. Osmolalita tekutiny znamená množství osmoticky aktivních částic, které se v tekutině vyskytují, a velmi zjednodušeně můžeme říci, že čím má tekutina vyšší osmolalitu, tím je koncentrovanější (zahuštěnější). V organizmu nejčastěji hodnotíme osmolalitu krevní plazmy a moči.

Normální hodnota osmolality krevní plazmy je 275-295 milimolů na kilogram* [mmol/kg]. Roztoky s vyšší osmolalitou, než u krevní plazmy označujeme v medicíně za hyperosmolální, roztoky s nižší osmolalitou za hypoosmolální a roztoky s podobnou osmolalitou za izoosmolální.

* Existuje i podobný termín osmolarita, která se počítá v počtu částic na objem rozpouštědla a jeho jednotka je mmol/l. Hodnota je velice podobná osmolalitě a pro běžnou denní potřebu jsou tyto dva termíny v podstatě zaměňovány.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů