Orální glukózový toleranční test (OGTT) zní velmi složitě, ale je to ve skutečnosti v podstatě jednoduché vyšetření, které slouží v diagnostice cukrovky, zejména cukrovky 2. typu a těhotenské cukrovky. Samozřejmě také slouží k diagnostice tzv. prediabetu.

 

Princip

Vyšetření proběhne tak, že se vyšetřovanému člověku odebere krev nalačno a odešle k vyšetření hladiny cukru v krvi (glykémie). Poté se mu nechá vypít přesně definované množství glukózy (obvykle 75 gramů) rozpuštěné ve vodě - roztok chutná až nepříjemně sladce. Za dvě hodiny po vypití roztoku se odebere vzorek krve a vyšetří se hladina cukru. Do ukončení testu by člověk neměl nic jíst a k pití je vhodná jen čistá voda nebo neslazené nápoje bez kofeinu.

 

Příprava

Vyšetřovaný člověk by měl na test přijít nalačno a měl by počítat, že testování trvá 1-2 hodiny. Jinak není zvláštní přípravy potřeba. Vhodné je vysazení některých léků zvyšujících hladinu cukru v krvi (např. některá diuretika, kortikoidy) tři dny před vyšetřením, to však musí být provedeno pouze po domluvě s lékařem.

 

Využití a vyhodnocení

Test využíváme u podezření na cukrovku ve standardním vyšetřovacím schématu, když je glykémie nalačno nižší než 7 milimolů na litr [mmol/l], ale na druhou stranu je vyšší než 5.6 milimolů na litr. Pokud by byla glykémie nalačno vyšší než 7, pak se již jedná o cukrovku a OGTT není potřeba, naopak glykémie pod 5.6 je v pořádku a OGTT většinou také nemusíme provádět.

 

Hodnocení podle výsledku:

- glykémie nad 11.1 mmol/l za 2 hodiny = diagnóza cukrovky

- glykémie mezi 7.8-11.1 mmol/l za 2 hodiny = porušená glukózová tolerance

- glykémie pod 7.8 mmol/l za 2 hodiny = zdravý člověk

 

Pozn 1: Porušená glukózová tolerance je stav, který sice není cukrovkou, ale označujeme ho jako formu prediabetu ("předcukrovka"). Znamená horší schopnost organizmu zpracovat větší nálož glukózy. U těchto pacientů je vhodné zahájit režimová opatření (dieta, pohyb, redukce váhy) a sledovat je, protože mají vyšší riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Pozn 2: U těhotných žen při vylučování těhotenské cukrovky se test hodnotí poněkud jinak a celkem dvakrát (za jednu hodinu a za dvě hodiny po jeho provedení).

 

Nevýhody

Test je jednoduchý, nezatěžující a nemá podstatné nevýhody kromě vlastní chuti roztoku, která je tak sladká až je nepříjemná. U někoho může vypití roztoku glukózy vyvolat nevolnost a výjimečně i zvracení.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů