Termín operabilní znamená „operovatelný“. Tento pojem používáme zejména v problematice maligních tumorů, kdy je právě rozhodnutí o operabilitě základním rozhodnutím, které určí další průběh terapie a ovlivní pacientovu prognózu. Operabilita závisí na velikosti, typu a přesné lokalizaci tumoru, dále na přítomnosti metastáz a pochopitelně na celkovém zdravotním stavu pacienta. Opakem je pojem inoperabilní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů