Obsolentní znamená „zastaralý“. V medicíně často hovoříme o tom, že je obsolentní určitý diagnostický nebo terapeutický postup. Použití tohoto termínu v sobě nese negativní náboj, tj. dáváme najevo, že jsou k dispozici jiné a lepší možnosti diagnostiky nebo léčby.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů