Obsese je termín používaný v psychiatrické medicíně, který označuje nutkavé a vtíravé obsedantní myšlenky. Mimo medicínu lze slovem obsese označit jakoukoliv věc / situaci / osobu, kterou je určitý člověk až nezdravě zaujatý, či úplně posedlý (např. ...sledování politických debat se mu stalo vyloženě obsesí).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů