Observace znamená „pozorování“ nebo „sledování“. V běžné medicíně chceme tímto pojmem naznačit, že takové pozorování má trvat určitý časový úsek a typicky se používá obratu „přijmout na oddělení k observaci“. To znamená, že pacient je přijat na nemocniční lůžko ke sledování vývoje zdravotního stavu. Observace samozřejmě neznamená jen to, že pacienta někdo pozoruje očima, observace se může provádět i pomocí různých dalších vyšetřovacích metod (měření TK, náběry, zobrazovací metody apod.).
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů