Nociceptor je smyslový receptor bolesti, který je schopen reagovat na poškození tkání a přijímat bolestivé vjemy. Následně je tento vjem nervovými vlákny veden do mozku. Funkce nociceptorů je velice důležitá, protože umožňuje odhalit nebezpečí hrozící organizmu a včas na ně reagovat. Vnímání bolesti z periferních částí těla může být utlumeno u cukrovky 2. typu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů