Odborný termín neoplazie (neoplázie) můžeme přeložit jako „novotvar“. Teoreticky lze toto slovo použít pro jakoukoliv nově vytvořenou tkáň, ale v praxi jím označujeme především maligní tumory a jejich prekancerózy. Od slova neoplazie je pak také odvozeno adjektivum paraneoplastický.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů