Skip to main content
 


Nedostatek chromu

Obecný text o nedostatku minerálů můžete najít zde.

 

Ačkoliv se to nezdá, má i prvek jako je chrom v organizmu svou roli. Má význam pro správnou funkci mozku, nervů a metabolizmus glukózy. V těle se vyskytuje jen ve stopovém množství a jeho doporučený denní příjem se udává jen okolo 30 mikrogramů. Mezi potraviny bohaté na chrom řadíme například obiloviny, kávová zrna, ořechy, brokolici

 

Příčiny: Vzhledem k nízké potřebě chromu a jeho dostačujícímu zastoupení v potravě se s nedostatkem chromu téměř nesetkáme. Případy byly popisovány u velmi těžkých stavů, kdy byli pacienti dlouhodobě vyživováni parenterálně (tj. speciální výživové roztoky nitrožilně).

 

 

Projevy: Jsou popisovány poruchy centrálního nervového systému i periferních nervů. Postižený může trpět poruchami vědomí, zmateností a změnami nálad, k čemuž přistupují obtíže charakteru polyneuropatie (brnění končetin, poruchy citlivosti a hybnosti). Bez chromu se v těle narušuje metabolizmus cukrů a následně mohou začít růst hladiny glukózy v krvi.

 

 

Prevence a léčba: U normálně se stravujících jedinců není nutno chrom podávat, nicméně u pacientů dlouhodobě neschopných přijímat potravu a živených nitrožilně vaky se do těchto výživných směsí přidává velmi malé množství sloučenin chromu, které mají jeho nedostatku zabránit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů