Obecný text o nedostatku minerálů můžete najít zde.

 

Ačkoliv se to nezdá, má i prvek jako je chrom v organizmu svou roli. Má význam pro správnou funkci mozku, nervů a metabolizmus glukózy. V těle se vyskytuje jen ve stopovém množství a jeho doporučený denní příjem se udává jen okolo 30 mikrogramů. Mezi potraviny bohaté na chrom řadíme například obiloviny, kávová zrna, ořechy, brokolici

 

Příčiny: Vzhledem k nízké potřebě chromu a jeho dostačujícímu zastoupení v potravě se s nedostatkem chromu téměř nesetkáme. Případy byly popisovány u velmi těžkých stavů, kdy byli pacienti dlouhodobě vyživováni parenterálně (tj. speciální výživové roztoky nitrožilně).

 

 

Projevy: Jsou popisovány poruchy centrálního nervového systému i periferních nervů. Postižený může trpět poruchami vědomí, zmateností a změnami nálad, k čemuž přistupují obtíže charakteru polyneuropatie (brnění končetin, poruchy citlivosti a hybnosti). Bez chromu se v těle narušuje metabolizmus cukrů a následně mohou začít růst hladiny glukózy v krvi.

 

 

Prevence a léčba: U normálně se stravujících jedinců není nutno chrom podávat, nicméně u pacientů dlouhodobě neschopných přijímat potravu a živených nitrožilně vaky se do těchto výživných směsí přidává velmi malé množství sloučenin chromu, které mají jeho nedostatku zabránit.


Zdroje
https://ods.od.nih.gov
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů