Myom je benigní tumor, který vychází ze svaloviny. Myomy rozlišujeme na ty, které vychází z hladké svaloviny (tzv. leiomyomy) a ty, které vychází z příčně pruhované svaloviny (tzv. rhabdomyomy). Mnohočetný výskyt myomů v určitém orgánu označujeme jako myomatózu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů