Myofibrila je tenké vlákno, které je základem funkce všech typů svalových buněk (myocytů). Myofibrila se skládá z více typů proteinů, přičemž hlavní jsou tenká vlákna aktinu a silnější vlákna myosinu s charakteristickými myosinovými hlavicemi. S aktinovými vlákny má těsný vztah tropomyosin a troponinový komplex. Základní funkční jednotkou myofibrily je tzv. sarkomera, což je krátký úsek myofibrily obsahující jak aktinová, tak myozinová filamenta. Při akci svalu se do sebe tato filamenta začnou zasouvat, čímž dojde ke zkrácení sarkomer a tím ke kontrakci myofibrily. Proces kontrakce je náročný na energii v podobě molekul ATP.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů