Myelin je sloučenina lipoproteinové povahy, která se nachází na povrchu axonů a vytváří kolem nich ochrannou pochvu. Tato pochva izoluje axony od okolí a umožňuje správné šíření nervového signálu axonem. V CNS je myelinová pochva tvořen výběžky buněk oligodendroglie, v PNS je tvořena Schwannovými buňkami. Z hlediska medicíny nás nejvíce zajímá patologický proces označovaný jako demyelinizace.

Pozn.: V PNS jsou mezi úseky nervů kryté myelinovou pochvou místa, kde je myelin ztenčený a těm říkáme Ranvierovy zářezy. Přítomnost těchto úseků umožňuje rychlejší vedení vzruchů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů