Slovo mutace může mít více významů, v medicíně ji chápeme jako změnu genetické informace (tj. změnu genotypu), která souvisí se změnou fenotypu. Podle toho, ve kterých buňkách organizmu je mutace přítomna, rozdělujeme mutace na somatické (mutace je přítomna v buňkách těla s výjimkou pohlavních buněk), gametické (mutace je přítomna pouze v pohlavních buňkách) a kombinaci předešlých. Mutace jsou velmi často negativní (narušují funkci organizmu a jsou příčinou některých onemocnění), ale řada z nich je neutrálních a některé jsou dokonce pozitivní. Selekčním tlakem se počet jedinců v populaci nesoucích takovou pozitivní mutaci může začít postupně zvyšovat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů