Morfea je zvláštní onemocnění, které patří mezi autoimunitní choroby. Považujeme ji totiž za specifickou formu sklerodermie.

 

Příčiny: Podobně jako u jiných autoimunitních onemocnění není příčina vzniku morfey jasná. U postiženého člověka se v organizmu objeví autoprotilátky, které začnou poškozovat některé tkáně. Choroba je výrazně častější u žen než u mužů.

 

Projevy: Morfea představuje specifickou formu sklerodermie, která postihuje kůži nemocného, a nikoliv jeho vnitřní orgány. Postižená kůže je abnormálně zesílená kvůli ukládání pojivové tkáně a mívá zvýšenou pigmentaci, což jí dává tmavší nafialovělou barvu. Morfea má celou řadu podtypů, které se liší rozsahem a lokalizací kožního postižení a případně přítomností dalších příznaků (epizody zvýšené teploty, únava, bolesti kloubů apod.). U nemocných s morfeou se mohou objevit i příznaky jiných autoimunitních nemocí.

 

Diagnostika: Diagnózu stanovuje revmatolog na základě klinických příznaků a pozitivního nálezu autoprotilátek v krvi. V některých případech je nutné vzít z postiženého okrsku kůže vzorek a nechat ho histologicky vyšetřit k průkazu změn charakteristických pro toto onemocnění.

 

Terapie: Lokálně na ložiska se mohou aplikovat kortikosteroidy a imunosupresiva, u velmi těžkých forem se imunosupresiva podávají systémově. Efekt může mít i ozařování okrsků nemocné kůže ultrafialovým světlem (fototerapie).


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů