Mitogeny jsou takové faktory, které v cílové buňce podpoří zahájení mitózy. Obvykle se jedná o exo- nebo endogenní chemické sloučeniny, které působí na signální dráhy v dané buňce a tím ovlivňují buněčný cyklus ve smyslu zahájení mitotického dělení. Nadměrná aktivita mitogenů bez příslušné regulace může způsobit nadměrné dělení buněk a vznik maligního tumoru.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů