Mingazziniho zkouška je běžně prováděné fyzikální vyšetření, které je sice doménou neurologů, ale může je provést lékař jakékoliv odbornosti. Vyšetření nám ukáže asymetrické snížení svalové síly na některé z končetin.

 

Princip: Mingazziniho zkouška se provádí nejčastěji na horních končetinách, ale můžeme ji provést i s končetinami dolními. Na horních končetinách ji provedeme tak, že vyzveme vyšetřovaného jedince, aby zavřel oči a předpažil ruce před sebe. Následně má za úkol udržet obě končetin ve stejné linii po 30 vteřin. Pokud jednu z končetin v požadované rovině neudrží, je test pozitivní. Mingazziniho test na dolních končetinách je obdobný. Vyšetřovaný se položí na záda, pokrčí nohy v kolenou a zvedne je do výše do stejné roviny. Pokud jednu z končetin není schopen udržet 30 vteřin, test je opět pozitivní. Dodejme, že při naprostém ochrnutí některé končetiny ji člověk vůbec nezvedne.

 

Využití: Mingazziniho zkouška bude pozitivní tehdy, když je na některé z končetin porucha svalové síly (tj. ochrnutí), a na druhé končetině nikoliv. Toto je typické zejména při tzv. lateralizaci u mozkové mrtvice, a proto je Mingazziniho zkouška ideálním orientačním vyšetřením pro její potvrzení.

 

Další postup: Je-li Mingazziniho zkouška pozitivní, měli bychom nemocnému ihned zajistit neurologické vyšetření včetně provedení zobrazovací metody mozku (obvykle CT vyšetření) určené k odlišení ischemické a krvácivé mozkové příhody.

 

Upozornění: Mingazziniho test samozřejmě není stoprocentně přesný a není schopen prokázat ty mozkové příhody, u kterých je svalová síla na končetinách nezměněná. Například u mozkové mrtvice vyvolávající poruchu řeči nemusí být hybnost končetin narušená vůbec. Z toho důvodu se při vysokém podezření na mozkovou příhodu snažíme zajistit neurologické vyšetření i při negativní Mingazziniho zkoušce.


Zdroje
https://www.amboss.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů