Micela je přibližně kulovitý útvar, který vzniká shlukováním amfifilních molekul ve vodném prostředí. Hydrofilní části molekul směřují ven do vodného rozpouštědla a hydrofobní části směřují dovnitř micely.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů