Megaezofagus je široký a dilatovaný jícen, který typicky nacházíme u pokročilejších forem achalázie. Stav je způsoben narušenou peristaltikou jícnu se zvýšením tlaku v oblasti dolního jícnového svěrače. Tento stav vede k hromadění potravy v jícnu a k jeho postupné dilataci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů