Mediokalcinóza je označení pro poměrně přirozený proces, při kterém se ve stěně tepen ukládá vápník. K ukládání přesněji řečeno dochází ve střední části tepenných stěn, která se označuje jako „media“ (odtud mediokalcinóza).

 

Příčiny: Mediokalcinóza je v podstatě degenerativní proces, který se objevuje u starších lidí a jeho riziko roste s věkem. Vyšší výskyt mediokalcinózy byl navíc pozorován u lidí s cukrovkou. Ukládání vápníku do stěny tepny nijak nezužuje její vnitřní průsvit a tento proces nebývá doprovázen zánětem. Tyto faktory velmi výrazně odlišují mediokalcinózu od aterosklerózy.

 

Projevy: Mediokalcinóza se sama o sobě nijak neprojevuje. Předpokládá se, že nemá na lidské zdraví zdaleka tak negativní důsledky jako ateroskleróza, ale úplně nevinná mediokalcinóza přesto není. Zhoršuje pružnost cévní stěny, což může vést k vyššímu přetěžování srdce (pumpuje proti většímu odporu), a proto její přítomnost zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních a jiných komplikací (známky srdečního selhávání, choroby ledvin apod.).

 

Diagnostika: Mediokalcinózu lze diagnostikovat na základě některé ze zobrazovacích metod a těžší případy mediokalcinózy jsou dobře viditelné již na prostém rentgenu zachycujícím postiženou tepnu. Stran diagnostiky má mediokalcinóza význam při měření kotníkových tlaků. Zvápenatělé stěny tepen jsou totiž pevnější, jsou hůře stlačitelné manžetou, a proto způsobí zkreslení výsledků. Naměříme kvůli nim falešně vyšší kotníkové tlaky, kvůli čemuž nemusíme správně rozpoznat ischemickou chorobu dolních končetin.

 

Léčba: Samotná mediokalcinóza se nijak neléčí. Prevence a terapie by měly být směrovány ke zmíněným kardiovaskulárním onemocněním.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů