Mechanický ileus je jedním z typů střevní neprůchodnosti. Jedná se o nebezpečný a obvykle život ohrožující stav, který je potřeba řešit.

 

Příčiny: Sám mechanický ileus má několik podtypů, jedno však mají společné – v určitém místě se objeví překážka, která brání postupu stolice střevem. Touto překážkou může být nějaký cizí objekt (žlučový kámen, nádor apod.) nebo i vlastní střevo, jak si povíme níže:

1. Obturační ileus (obturace = uzávěr) – V tomto případě je dutina střeva zúžena nějakou překážkou, která tam nepatří. Tato překážka může být přímo dutině střeva (velký vycestovalý žlučový kámen, špatně rozžvýkaná a nedostatečně strávená potrava, nahromadění střevní parazité apod.) nebo vychází ze stěny či okolí střeva (střevní nádory, zužování a jizvení střeva po zánětech, nádory okolních orgánů, pooperační srůsty).

Léčba: Základem terapie je odstranit překážku, která vyvolala střevní neprůchodnost. Mnohdy to ovšem vyžaduje odstranění celého úseku střeva.

 

2. Volvulus – Volvulus znamená otočení závěsu střeva kolem své osy, čímž dojde k zúžení až uzávěru střevní dutiny – nejlépe je to pochopitelné z obrázku. Zrotovaným střevem nemůže procházet trávenina a při příliš velké rotaci dochází k zaškrcení nervového a cévního zásobení daného střevního úseku (v tom případě se jedná o níže zmíněný strangulační ileus).

Léčba: Terapií je chirurgický zákrok, při kterém se střevo derotuje a upevní tak, aby se rotace nemohla opakovat. Přišla-li již postižená část střeva o cévní zásobení a odumřela (což chirurg pozná při pohledu na střevo), tak se musí celá chirurgicky odstranit.

Princip volvulu

 

3. Strangulační ileus – (strangulace = zaškrcení) V tomto případě dochází k uskřinutí střeva. Kromě uzavření střevní dutiny dochází i k uzavření cév a nervů ve střevní stěně. Relativně obvyklé je uskřinutí střevních kliček v břišních kýlách. Speciálním podtypem je invaginace, která je typická v dětském věku. Při invaginaci se část střeva zasune do sousedního střevního úseku.

Léčba: Je nutno provést chirurgický zákrok, při kterém uvolníme uskřinutí. V případě, že již postižená část střeva odumřela, je nutné ji chirurgicky odstranit.

Pozn: Obturace, volvulus i strangulace mohou s vyšší pravděpodobností postihnout výchlipku tenkého střeva známou jako Meckelův divertikl. Ta je chápána jako určitá vrozená vývojová vada, vyskytuje se asi u 2% populace.

 

Projevy: Vzniká bolest břicha, která má charakter koliky. Bolestivý bývá pohmat i poklep. Kolikový charakter bolesti je dán usilovnými pohyby střev, které se snaží (neúspěšně) překonat překážku. V pokročilých fázích poruchy se střeva unaví a přestanou se pohybovat (vzniká paralytický ileus). Bývá přítomno zvracení a porucha odchodu plynů a stolice. Je-li překážka níže v oblasti střev a není-li stav vyřešen, může se po určité době objevit zvracení páchnoucího střevního obsahu, což označujeme jako miserere.

Při strangulaci (včetně invaginace) bývá přítomna poměrně prudká bolest břicha a často nacházíme čerstvou krev ve stolici při vyšetření konečníku.

 

Diagnostika: Základem je anamnéza obtíží a fyzikální vyšetření pacientova břicha pohmatem, poklepem a poslechem fonendoskopem. Při vyšetření břicha rentgenem najdeme hladinky tekutiny nad uzavřeným úsekem střeva. Součástí vyšetřování je i ultrazvuk břicha.


Zdroje:
https://www.amboss.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů