Manometrie je poměrně obecný termín, který znamená měření tlaku v oblasti určitých tkání a orgánů. Manometr s manžetou na paži se například běžně užívá k měření krevního tlaku. V gastroenterologii se provádí jícnová manometrie, která měří tlaky uvnitř jícnu včetně tlaků v dolním jícnovém svěrači.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů