Pojem macerace znamená změny spojené s naložením organické hmoty do tekutiny. V případě medicíny hovoříme typicky o maceraci tkání v případě, že jsou vystaveny tělesným tekutinám. U imobilního pacienta dochází při opakovaných únicích moče a případně stolice k maceraci okolního kožního krytu, což výrazně zvyšuje riziko vzniku dekubitů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů