Lumbago je nepříjemný bolestivý stav, který do češtiny překládáme trefným výrazem ústřel. Typickým projevem lumbaga je bolest zad, se kterou se postižený obvykle vydává k neurologovi, nebo k ortopedovi.

Příčiny: Příčinou vzniku lumbaga je většinou špatný pohyb, nebo zvednutí těžkého objektu, které vedou k podráždění míchy a míšních nervů s reaktivním stažením svalů v blízkosti páteře. Riziko vzniku lumbaga je vyšší u jedinců pokročilejšího věku, u nichž probíhají degenerativní procesy páteře a okolních svalových a vazivových struktur a dále u lidí, kteří při práci nebo sportu výrazně přetěžují páteř. Určitým rizikovým faktorem je osteoporóza. Příznaky lumbaga nicméně mohou způsobit i některé vážnější stavy, jako je například výhřez meziobratlové ploténky v bederní oblasti.


Projevy: Lumbago se typicky projevuje akutní bolestí zad, která je lokalizována do oblasti bederní páteře. Dochází k bolestivému stažení až křečím svalů při páteři a bolest se zhoršuje při pohybu, který je kvůli tomu značně omezen. Asi nejhorší jsou pokusy o předklon a záklon trupu. V některých případech se objeví bolest a brnění v jedné z dolních končetin, které se šíří z hýždí po zadní straně končetiny. Tyto příznaky jsou typické pro podráždění ischiadického nervu.

Pokud jsou příznaky doprovázeny dalšími příznaky, jako je porucha hybnosti některých svalů, nebo zhoršenou funkcí svěračů, je nutno považovat stav za vážný a brzké vyšetření lékařem je nutné.


Diagnostika: Člověk s prudkou bolestí zad by měl být vyšetřen neurologem, obzvláště pokud bolest vystřeluje do končetiny. Kromě fyzikálního vyšetření s kontrolou reflexů je možné provést alespoň orientační vyšetření bederní páteře rentgenem. Pokud je u daného pacienta podezření na vážnější stav, je možné doplnit CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci zmíněného úseku páteře.


Terapie: Při akutním ústřelu se aplikují léky na bolest, většinou ze skupiny nesteroidních antirevmatik. Poměrně účinné jsou analgetické infuze, kdy jsou kombinace léků podávané nitrožilně. Fyzickou aktivitu lze doporučit, ale musí být přiměřená a člověk by se měl vyhýbat bolestivým pohybům. V některých případech mohou pomoci masáže, ohřívání zad a různé rehabilitační techniky.


Zdroje
https://www.netdoctor.co.uk
https://www.spineuniverse.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů