Logorea je termín, který označuje překotnou řeč. Jedinec s logoreou mluví velmi hodně, rychle a překotně. Logorea bývá přítomna u jedinců s některými psychickými poruchami, například je popisována u manické fáze maniodepresivní psychózy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů